Praktijk voor Speltherapie

Marike van der Kramer - de Vries
玛丽克.冯德克莱默女士

Speltherapeut
Lid: NVVS, RBCZ en FVB

Jaagpad 142
2288CN
Rijswijk

Praktijk:
0642628695

Email:
mvdkramer@speltherapierijswijk.nlSpeltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij het spel gebruikt wordt om een kind te helpen. Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie een oplossing bieden.

Voor veel kinderen is het moeilijk om over hun gevoelens, angsten en zorgen te praten. Spelen is de manier van kinderen om de wereld te ontdekken, om hun gevoelens te uiten en deze te verwerken. Wat je niet zo goed kunt zeggen, kun je wel in het spel naar buiten laten komen. In de spelkamer kan het kind in alle vrijheid spelen, met allerlei speelgoed en expressiemateriaal.

De therapeut geeft het kind alle aandacht en bouwt daardoor met het kind een vertrouwensrelatie op. Door zich te verplaatsen in het kind, door mee te spelen en tegelijkertijd te observeren, leert de therapeut de speeltaal van het kind begrijpen. Met behulp van therapeutische interventies binnen het spelbeeld kunnen kinderen op een veilige manier hun gevoelens, gedachten en ervaringen ordenen. De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee. De speltherapeut geeft het kind de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen, helpt het kind om emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te krijgen en gaat zo samen op zoek naar de gezonde hulpbronnen in het kind.

Met deze ondersteuning kunnen kinderen leren anders om te gaan met de situatie om hen heen. Het kind komt weer in ontwikkeling, krijgt meer evenwicht en kan op eigen kracht verder. Ouders, en indien gewenst de leerkracht, zullen betrokken worden bij de hulp aan het kind.