Praktijk voor Speltherapie

Marike van der Kramer - de Vries
玛丽克.冯德克莱默女士

Speltherapeut
Lid: NVVS, RBCZ en FVB

Jaagpad 142
2288CN
Rijswijk

Praktijk:
0642628695

Email:
mvdkramer@speltherapierijswijk.nlMarike is gespecialiseerd in het werken met kinderen van 4 tot 12 jaar. Zij heeft ruim 20 jaar met veel plezier gewerkt in het onderwijs. Eerst als groepsleerkracht en later als remedial teacher en intern begeleider, waarbij de zorg voor kinderen centraal stond.
Vanaf 2016 reist Marike regelmatig naar China om daar les te geven over het belang van spel.

In 2003 voltooide zij de post-HBO opleiding voor speltherapie in Utrecht. Sindsdien werkt zij als vrijgevestigde en geregistreerd speltherapeute.
Vanaf 2016 werkt Marike samen met Felicia Hart, zij is ook geregistreerd speltherapeut (www.hart4children.nl).
Bovendien werkt Marike sinds 2020 samen met Diederik Pieterse van de psychologenpraktijk 'de Tweesprong' (contact@de-tweesprong.nl).
In de afgelopen 7 jaar heeft zij therapie gegeven aan kinderen met communicatieve beperkingen op de Voorde (ESM school). Deze kinderen hebben een ernstig taal- of spraakprobleem, zijn slechthorend, of hebben een stoornis in het autistisch spectrum. Vanaf 1 maart 2016 geeft Marike ook speltherapie op SBO, de Rehoboth school in Rijswijk.

Marike heeft, naast de R.T. - en de Speciaal Onderwijsopleiding aan het Seminarium voor Orthopedagogiek, ook een creatieve handvaardigheidsopleiding gevolgd, waardoor er ruime aandacht voor expressiemogelijkheden in de speltherapie mogelijk is. Na afronding van de basiscursus Symbooldrama, in 2009, maakt zij in de therapie ook gebruik van de dagdroomtherapie.
Met ingang van december 2017 is zij in het bezit van het diploma PSBK (Psycho Sociale Basis Kennis). U kunt bij Marike naast speltharapie ook terecht voor speciale spelbegeleiding en sociale vaardigheidstraining.

Registratie: Marike van der Kramer is geregistreerd bij:
de beroepsvereniging voor speltherapeuten NVVS nr. S-13063;
de RBCZ - nr. 209051R.
de FVB - nr. 109237.
www.therapeut-info.nl